טוען...
טופס השלמת פרטי רישום לסמסטר א' (סתיו) תשפ"ג
ללימודי תואר ראשון
פרטים אישיים
השדות "לאום" ו"גיל" הינם לשימוש פנימי, אין חובת מילוי (לצרכים סטטיסטים בלבד).
סעיף ב' - בחירת תכנית לימודים


חינוך חד חוגי - יש לציין 2 מוקדים
חינוך דו חוגי - יש לציין מוקד אחד
רב תחומי - יש לציין חטיבה
סעיף ג' - בחירת קריטריונים לקבלה
מבקש להתקבל למכללה על סמך הנתונים הבאים:*
חובה לבחור לפחות קריטריון אחד (אפשר יותר)בכוונתי להשלים/לשפר את הנתונים הבאים:
הערות
למועמדים שאינם עומדים בתנאי קבלה מלאים מומלץ לצרף מכתב פנייה אישי לועדת הקבלה
מועמד שלא יודיע על הצגת נתונים נוספים, קבלתו למכללה האקדמית תל חי תבחן על סמך הנתונים שהציג בעת ההרשמה.
אין בהמתנה להצגת נתונים חדשים או למסמכים הבטחה לשמירת מקום בחוג המבוקש.